O firmie - Bracia Bracik Grupa Producentów Warzyw

Nasza grupa została założona na bazie pięciu gospodarstw w ,których tradycja produkcji warzyw sięga trzech pokoleń .

Zmiany jakie rozpoczęły się po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej zmusiły nas do poszukiwania rozwiązań które nie tylko pozwoliły by nam przetrwać , lecz pomogły się rozwijać .

W roku 2008 podjęliśmy decyzję o utworzeniu GPW w formie sp. z o.o.

W 2013 roku członkowie Bracia Bracik GPW produkcję warzyw prowadzili na 230 ha . największą powierzchnie zajmowała produkcja marchwi 100 ha , cebuli 55ha , sałata lodowa 30ha , brokuł 30ha i burak ćwikłowy 15ha.
W tym miejscu należ zaznaczyć ,że całą naszą produkcję sprzedajemy na świeżym rynku. Wszystkie nasze produkty są przygotowane według norm i standardów handlowych.

Nasza produkcja jest objęta certyfikatem global gap.

Naszymi największymi atutami są:

  • doświadczenie
  • doskonała znajomość potrzeb rynku
  • producenci z nowoczesną bazą maszynową i wieloletnią praktyką w produkcji warzyw
  • doskonałe mazowieckie gleby
 
 

BRACIA BRACIK
GRUPA PRODUCENTÓW WARZYW

Krosna-Parcela ul. Nadrzeczna 14, 05-840 Brwinów
tel./fax: 22 353 93 92

więcej